2020-01-06

Podvozok budúcnosti z počítačového kódu: spoločnosť ZF sa stáva dodávateľom softvérových riešení

  • Nadviazanie spolupráce s firmou Microsoft s cieľom pretvoriť spoločnosť ZF na dodávateľa softvérových riešení v oblasti mobility
  • Pokročilé procesy na rýchlejší vývoj a validovanie funkcií prepojených vozidiel v globálnom meradle
  • Systém „cubiX“ od spoločnosti ZF: Príklad prepojenia funkcií podvozka riadených softvérom

Friedrichshafen. Spoločnosť ZF sa vydáva smerom k rýchlejšiemu a vylepšenému vývoju softvéru: Spolu s firmou Microsoft plánuje spoločnosť ZF dosiahnuť so svojimi technickými procesmi, metódami a riešeniami takú rýchlosť a kvalitu, akými napredujú IT spoločnosti. Premenou na dodávateľa softvérových služieb v oblasti mobility môže spoločnosť ZF efektívnejšie rozširovať svoje zdroje a lepšie reagovať na vyvíjajúce sa potreby zákazníkov. V spolupráci s firmou Microsoft využíva ZF cloudové služby Azure a rôzne vývojárske nástroje, ako aj skúsenosti Microsoftu v oblasti vývoja agilného softvéru. Spoločnosť ZF plánuje v budúcnosti poskytovať softvérové riešenia pre automobilový priemysel.

Zobraziť viac
Podvozok budúcnosti z počítačového kódu: spoločnosť ZF sa stáva dodávateľom softvérových riešení

„V budúcnosti bude softvér jedným z najvýznamnejších faktorov pri vývoji automobilových systémov a jedným z kľúčových rozlišujúcich faktorov súvisiacich s dosahovaním vyššej úrovne funkcií automatizovaného riadenia vozidla. Chceme pomôcť posunúť tento trend dopredu. Spolupráca so spoločnosťou Microsoft nám umožní výrazne zrýchliť integráciu a dodávky softvéru. To je dôležité pre našich zákazníkov, ktorí vedia oceniť flexibilnú spoluprácu a potrebujú rýchle dodávanie aktualizácií softvéru. Takisto bude potrebné vyvíjať softvér, keď ešte nebude k dispozícii príslušný hardvér,“ vysvetlil Dr. Dirk Walliser, ktorý má v spoločnosti ZF na starosti výskum a vývoj. Spoločnosť ZF teda spojí svoje obrovské know-how v oblasti vývoja systémov pre automobilový priemysel s ďalšou výhodou podstatne rýchlejšieho vývoja softvéru.

„Digitálne funkcie budú kľúčom k rastu automobilových spoločností a ich schopnosti odlíšiť sa od konkurencie. Prístup DevOps (spolupráca vo vývoji a prevádzke) umožňuje vývojárskym a prevádzkovým tímom optimalizovať spoluprácu naprieč automatizáciou, testovaním, monitorovaním a priebežným dodávaním využitím agilných metód. Spoločnosť Microsoft má množstvo skúseností s prístupom DevOps a podelí sa o ne so spoločnosťou ZF. Vďaka tomu jej pomôžeme stať sa dodávateľom softvérových služieb mobility,“ povedal Sanjay Ravi, generálny riaditeľ divízie pre automobilový priemysel v spoločnosti Microsoft.

cubiX: Podvozok budúcnosti z počítačového kódu

Na veľtrhu CES 2020 spoločnosť ZF predstaví svoju víziu vývoja softvéru s nástrojom „cubiX“. Je to softvérový komponent, ktorý získava informácie zo všetkých snímačov vo vozidle a pripravuje ho na optimalizované ovládanie aktívnych systémov podvozku, riadenia, bŕzd a pohonu. Komponent cubiX uplatňuje prístup nezávislosti od konkrétneho výrobcu, takže bude podporovať komponenty od spoločnosti ZF a tiež komponenty tretích strán. „Vďaka softvéru vytvára komponent cubiX sieť prepojených funkcií podvozku. Prepojením viacerých systémov vozidla, napríklad elektrického posilňovača riadenia, aktívneho riadenia zadnej nápravy, systému aktívneho tlmenia sMOTION, ovládania hnacej sústavy a integrovaného ovládania bŕzd, dokáže cubiX optimalizovať správanie auta z jedného centrálneho zdroja. Tým umožňuje novú úroveň ovládania vozidla, čo môže výrazne zvýšiť bezpečnosť – napríklad za nepriaznivých podmienok na ceste alebo v núdzových situáciách,“ vysvetlil Dr. Dirk Walliser. Spoločnosť ZF má v pláne spustiť projekty s prvými klientmi v roku 2020 a od roku 2023 bude spoločnosť ponúkať cubiX ako súčasť celkového systému alebo ako samostatný softvérový komponent.

Spoločnosť ZF na veľtrhu CES 2020

Okrem toho predstaví spoločnosť ZF na veľtrhu CES komplexné systémy automatizovaného a autonómneho riadenia vozidla. Pozostávajú zo senzorov, výpočtovej sily, softvéru a aktivátorov.

U osobných áut vydláždia systémy úrovne 2+ cestu k bezpečnejšiemu a pohodlnejšiemu spôsobu osobnej dopravy. Nové riešenia mobility ako automatizované taxi služby sú navrhnuté tak, aby bezpečne fungovali so systémami úrovne 4 až 5. Spoločnosť ZF tiež predstaví svoje inovatívne integrované bezpečnostné systémy, napríklad kabínu bezpečnej ľudskej interakcie. A predvedie aj inovatívny softvér využívajúci umelú inteligenciu na poskytovanie nových funkcií a ďalšieho vývoja ponuky v oblasti mobility.

KONTAKTUJTE

Marta Surowiec

Head of Communications - Eastern Europe

+48 723 990 597

marta.surowiec@zf.com

Šárka Bouřová

Regional Communications Management

+420 777 140 047

sarka.bourova@zf.com