2019-08-02

ZF zverejňuje polročné finančné výsledky; reaguje na nepriaznivé trhové prostredie

  • ZF dosiahla v prvej polovici roku 2019 predaje vo výške približne €18,4 miliardy,
  • Upravený EBIT je vo výške cca €650 miliónov,
  • Boli prijaté opatrenia na zlepšenie výsledkov,
  • Investície sú zamerané na strategické technologické oblasti autonómnej jazdy a elektromobility.

Friedrichshafen, Nemecko. Za prvých šesť mesiacov tohto roku dosiahla spoločnosť ZF Friedrichshafen AG predaje vo výške približne €18,4 miliardy. Upravený prevádzkový zisk (EBIT) bol vo výške cca €650 miliónov. Na základe obchodného výkonu k dnešnému dátumu a náročného hospodárskeho prostredia upravila spoločnosť svoje odhady ohľadne jej predajov a príjmov na rok 2019. ZF teraz odhaduje predaje v rozsahu €36 miliárd až €37 miliárd a upravenú maržu EBIT medzi štyrmi a piatimi percentami za rok.

Zobraziť viac
ZF zverejňuje polročné finančné výsledky; reaguje na nepriaznivé trhové prostredie

„Významné objednávky, ktoré sme nedávno získali na našu automatickú prevodovku kompatibilnú s hybridnými osobnými vozidlami a na náš elektrický pohon pre hromadne vyrábané luxusné vozidlo, ktorých dodávky sa už začali, ukazujú, že naša stratégia a otvorený prístup voči technológiám sú správne. Zákazníci dlhodobo dôverujú našim výrobkom a technológiám,“ povedal Wolf-Henning Scheider, generálny riaditeľ spoločnosti ZF. „Nemôžeme sa však oddeliť od náročnej hospodárskej situácie, ktorej v súčasnosti čelíme na globálnej úrovni, a ako sa zhoršuje pokles automobilových trhov, značne zaostávame za našimi cieľmi.“

Zatiaľ čo trh s ťažkými nákladnými vozidlami a priemysel spočiatku zostal stabilný, rast predajov spoločnosti ZF sa v prvej polovici roka 2019 spomalil v dôsledku výrazne nižších predajov automobilov prakticky na všetkých významných svetových trhoch, predovšetkým v Číne. Spoločnosť predtým očakávala celkovo trochu pozitívnejší výkon v predaji automobilov. Okrem hospodárskeho poklesu majú negatívny vplyv aj faktory hospodárskej politiky, ako napríklad neistota ohľadne nadchádzajúceho brexitu, ako aj colné a obchodné problémy. Vrátane menových a akvizičných (M&A) efektov sa predaje organicky znížili asi o mínus 1,7 percenta na približne €18,4 miliardy.

Upravený EBIT spoločnosti ZF vo výške €646 miliónov zostal v prvej polovici roka 2019 pod odhadovaným rozsahom. Hlavnými hnacími silami poklesu boli vyššie uvedené objemové úbytky v segmente osobných vozidiel, ďalší nárast výdavkov na výskum a vývoj, a zriadenie nových závodov, predovšetkým na elektrické pohony a tiež príslušné počiatočné náklady. „S týmto číslom nie sme spokojní a kompenzujeme to čiastočnou úpravou našich kapacít. Okrem toho zavádzame ďalšie opatrenia na zlepšenie našich výsledkov,“ povedal Dr. Konstantin Sauer, finančný riaditeľ spoločnosti ZF. „ZF bude napriek tomu aj naďalej investovať do technológií orientovaných na budúcnosť, ako napríklad elektromobility a autonómnej jazdy.“ Spoločnosť však odloží alebo zníži investície do etablovaných oblastí, kde je zjavný hospodársky pokles.

Sauer sa zdá byť presvedčený o nadchádzajúcom financovaní akvizície výrobcu bŕzd pre nákladné vozidlá, spoločnosť Wabco. „Dohodli sme sa na solídnom dlhodobom financovaní a potenciálni investori reagovali na naše plány pozitívne,“ zdôraznil Sauer. Na financovanie akvizície plánuje spoločnosť ZF vydať dlžobný úpis a eurobond, pričom ich zamýšľa uviesť na trhy na konci tohto leta.

Keďže spoločnosť ZF neočakáva v druhej polovici roka výrazné zlepšenie svetového hospodárstva, upravuje svoj výhľad na rok 2019. ZF teraz na tento rok očakáva skupinové predaje v rozsahu €36 miliárd až €37 miliárd, upravenú maržu EBIT medzi štyrmi a piatimi percentami, a voľný peňažný tok vo výške €0,5 miliardy až €1 miliarda. Odhad je založený na predpoklade stabilných trhov a výmenných kurzov. Na výročnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala v apríli tohto roku, očakávala ZF skupinové predaje v rozsahu €37 miliárd až €38 miliárd, upravenú maržu EBIT medzi 5,0 a 5,5 percentami, a voľný peňažný tok upravený pre akvizície a predaje spoločnosti vo výške približne €1 miliarda.

KONTAKTUJTE

Marta Surowiec

Head of Communications - Eastern Europe

+48 501120429

marta.surowiec@zf.com

Šárka Bouřová

Regional Communications Management

+420 777 140 047

sarka.bourova@zf.com