Tlačová správa
22/01/2020
Úroveň 2+ a úroveň 4: Spoločnosť ZF predstavuje na veľtrhu CES pokrok vo vývoji autonómneho riadenia vozidiel
Tlačová správa
06/01/2020
Autonómny systém coASSIST úrovne 2+ od spoločnosti ZF je najdostupnejší v celom odvetví
Fotografia
06/01/2020
Level 2+ System ZF coASSIST
Fotografia
06/01/2020
Systém „cubiX“ od spoločnosti ZF
Tlačový súbor
06/01/2020
ZF at the CES 2020
Fotografia
06/01/2020
Systém „cubiX“ od spoločnosti ZF
Fotografia
06/01/2020
Systém „cubiX“ od spoločnosti ZF
Fotografia
06/01/2020
Systém „cubiX“ od spoločnosti ZF
Fotografia
06/01/2020
Systém „cubiX“ od spoločnosti ZF
Tlačová správa
06/01/2020
Podvozok budúcnosti z počítačového kódu: spoločnosť ZF sa stáva dodávateľom softvérových riešení