Fotografia
Wolf-Henning Scheider, ZF CEO
Fotografia
29/05/2020
Fredrik Staedtler
Fotografia
29/05/2020
Wolf-Henning Scheider, generálny riaditeľ ZF Friedrichshafen AG a Fredrik Staedtler, ktorý povedie divízii Commercial Vehicle Control Systems.
Fotografia
29/05/2020
ZF dokončuje akvizíciu spoločnosti WABCO a zlučuje ju so spoločnosťou ZF ako svoju divíziu Commercial Vehicle Control Systems.
Fotografia
26/03/2020
Wolf-Henning Scheider, ZF CEO
Fotografia
Dr. Konstantin Sauer
Fotografia
26/03/2020
ZF Forum, Friedrichshafen, Nemecko
Fotografia
26/03/2020
Prehľad finančných výsledkov 2019
Fotografia
06/01/2020
SHI Cockpit - Safe Human Interaction Cockpit
Fotografia
06/01/2020
Level 2+ System ZF coASSIST
Fotografia
06/01/2020
Systém „cubiX“ od spoločnosti ZF
Fotografia
06/01/2020
Wolf-Henning Scheider, CEO, ZF Friedrichshafen AG