Fotografia

Wolf-Henning Scheider, generálny riaditeľ ZF Friedrichshafen AG a Fredrik Staedtler, ktorý povedie divízii Commercial Vehicle Control Systems.
Fotografia: ZF

Wolf-Henning Scheider, generálny riaditeľ ZF Friedrichshafen AG a Fredrik Staedtler, ktorý povedie divízii Commercial Vehicle Control Systems.

Prevzatím uznávate a prijímate podmienky používania ZF Friedrichshafen AG.