2021-01-11

Przyspieszenie rozwoju biznesu przetwarzania danych dzięki ZF Data Venture Accelerator

  • ZF Data Venture Accelerator przekształci sprawdzone możliwości przetwarzania danych w szeroką ofertę produktów i usług
  • Klienci i użytkownicy końcowi skorzystają z oferty produktów opartej na danych, dostosowanej do ich potrzeb w zakresie mobilności

Pokaż więcej
Przyspieszenie rozwoju biznesu przetwarzania danych dzięki ZF Data Venture Accelerator

Las Vegas / Friedrichshafen. Big Data, czyli duże i zróżnicowane bazy danych szybko stają się nową walutą globalnego biznesu. Wykorzystanie potęgi przetwarzania danych w postaci namacalnych produktów i usług, które zapewniają wartość dodaną zarówno sprzedawcom, jak i konsumentom końcowym, a także innym podmiotom, takim jak rządy, edukacja czy usługi, ma ogromny potencjał i sprawi, że mobilność przyszłości będzie bardziej efektywna, bezpieczna i wygodna dla wszystkich.

Firma ZF dysponuje sprawdzonymi, opartymi na danych modelami biznesowymi, w obszarach telematyki pojazdów ciężarowych i przyczep oraz energii wiatrowej. Dane te już teraz napędzają rozwój mobilności przyszłości, a firma ZF jest gotowa do dalszych wyzwań i rozwoju w tym zakresie dzięki nowemu ZF Data Venture Accelerator, który jest globalnym centrum projektów funkcjonującym w ramach dywizji ZF Innovation & Technology. Powstał on w celu rozwoju produktów, które wykazały się wysoką wartością i wykonalnością technologiczną - od innowacyjnych koncepcji po dojrzałe produkty bazujące na Big Data. Celem Data Venture Accelerator jest przekształcanie takich obiecujących inicjatyw w dojrzałe przedsięwzięcia związane z przetwarzaniem danych.

„Firma ZF z sukcesem rozwija innowacyjne projekty w obszarze technologii cyfrowych i danych, a teraz zamierzamy rozszerzyć to podejście na skalowalne oferty biznesowe”, powiedział dr Dirk Walliser, Senior Vice President Corporate R&D, Innovation and Technology w ZF. „Dzięki Data Venture Accelerator opracowaliśmy model operacyjny, który pozwoli na szybsze i skuteczniejsze przekształcenie takich inicjatyw w ofertę produktową, która spełni potrzeby naszych klientów i społeczeństwa”.

Na Data Venture Accelerator składają się trzy główne elementy:

Venture „Speedboats” - Niezależne, autonomiczne, multidyscyplinarne zespoły powołane w celu przyspieszenia rozwoju biznesu inkubowanych danych na rynku. Są one prowadzone jak start-upy i zarządzane zgodnie z zasadami Venture Capital.

Data Business Centers of Excellence (CoE) – Zasoby eksperckie zapewniające spójne stosowanie procesów, metod i narzędzi w każdym z przedsięwzięć typu „Speedboats”.

Joint Market Team – Połączony zespół ekspertów ZF ds. produktów oraz ds. danych, który będzie współpracował w celu zaspokojenia potrzeb zarówno obecnych, jak i nowych klientów.

Dr Dirk Walliser uważa, że projekt Data Venture Accelerator jest kluczowy dla przyszłości firmy: „ZF jest w stanie generować wartość dodaną i przychody dla swoich klientów dzięki cyfrowym, kompleksowym rozwiązaniom w zakresie danych, a dzięki zastosowaniu Data Venture Accelerator, będzie mogła zaoferować więcej produktów i usług związanych z przetwarzaniem danych. W miarę rozwoju biznesu Big Data, ZF zdobędzie doświadczenie, dzięki któremu będzie skuteczniej zaspokajać potrzeby klientów i branży w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych”.

Inteligentne wykorzystanie istniejących danych

Ponieważ coraz więcej części w pojazdach jest wyposażonych w czujniki, same pojazdy stają się ogromnym źródłem danych - ponieważ czujniki z definicji je gromadzą. Dane te mogą pomóc w tworzeniu bezpieczniejszej, wydajniejszej i bardziej wygodnej mobilności przyszłości. W ten sposób powstają również nowe modele biznesowe. Jednym z celów firmy ZF jest uczynienie procesów przetwarzania danych opłacalnymi dla klientów. Wartość rynkowa nie powstaje więc już tylko w wyniku opracowania, sprzedaży i produkcji, ale stanowi element całego cyklu życia produktu, niezależnie od fizycznego sprzętu. Poprzez sprzedaż danych, klienci mogą zwiększyć swoje zyski i wzmocnić pozycję na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Firma ZF, jako dostawca systemów z kompetencjami zarówno w zakresie oprogramowania jak i danych, stworzyła już w tym celu innowacyjny ekosystem - Data Venture Accelerator umożliwi szybki rozwój biznesu danych.

KONTAKT

Mirko Gutemann

Automotive Software and Safety Systems

+49 7541 77-960136

mirko.gutemann@zf.com

岡部志帆(Shiho Okabe)

Corporate Communication

JapanPresse.TKY@zf.com