Obraz

Bezpieczne cofanie z przyczepami
Obraz: ZF

Bezpieczne cofanie z przyczepami

System wspomagania oparty na kamerze pomaga sterować pojazdem, odciążając kierowcę.

Pobranie oznacza akceptację warunków użytkowania opublikowanych przez ZF Friedrichshafen AG.