Obraz

Wolf-Henning Scheider, CEO, ZF Friedrichshafen AG
Obraz: ZF

Wolf-Henning Scheider, CEO, ZF Friedrichshafen AG

Sukces konkretnych rozwiązań dla wielu zastosowań: Wolf-Henning Scheider, CEO ZF Friedrichshafen AG, wskazuje podczas CES 2020 na duże zainteresowanie koncernem ZF oraz wspomina o nowych zamówieniach.

Pobranie oznacza akceptację warunków użytkowania opublikowanych przez ZF Friedrichshafen AG.