2021-03-23

Auto Shanghai 2021: Společnost ZF řídí inteligenci pro softwarově definovaná vozidla

  • Společnost ZF představí novou generaci svého superpočítače pro automobilový průmysl
  • Vysoce výkonná výpočetní technika a nejmodernější softwarová řešení umožňují softwarově definované vozidlo budoucnosti

Friedrichshafen (Německo) / Shanghai (Čína). Softwarově definované vozidlo se rychle stává realitou. Základem budoucích architektur vozidel jsou vysoce výkonné řadiče domén nebo zón, na kterých běží centrální software. Stejně jako je mozek propojen se všemi částmi těla, jsou centrální počítače propojeny se všemi senzory a aktuátory, tak aby umožnily bezkonkurenční mobilitu v autonomním řízení, elektrické mobilitě, řízení pohybu vozidla a integrovaných bezpečnostních funkcích.

Zobrazit více
Auto Shanghai 2021: Společnost ZF řídí inteligenci pro softwarově definovaná vozidla

Na veletrhu Auto Shanghai 2021 bude společnost ZF představovat novou generaci svého superpočítače ZF ProAI. Je navržen tak, aby splňoval požadavky softwarově definovaných vozidel a jejich nových elektronických architektur založených doménových a zónových řadičích.

„Společnost ZF zaujímá přední pozici v oblasti řízení inteligence vozidel,“ uvedl člen představenstva společnosti ZF v Šanghaji Dr. Holger Klein, který má také na starosti vedení ZF v asijsko-pacifickém regionu. „Jsme připraveni podpořit realizaci budoucí mobility pomocí vysoce výkonného výpočetního výkonu, špičkových softwarových řešení a odborných znalostí v oblasti hardwaru a systémů. Naše senzory sledují prostředí vozidla a jeho interiér a naše aktuátory mohou inteligentně zrychlovat, zpomalovat nebo řídit vozidlo. Kombinace všech těchto prvků do vysoce výkonných systémů otevírá nové hranice pro nepředstavitelné inovace a zároveň vytváří nové datové obchodní modely pro mobilitu příští generace,“ vysvětlil Dr. Klein.

In addition to the world premiere of next generation ProAI, ZF will also show its expertise as a system supplier for the software-defined vehicle in all its strategic technology domains. Amongst the highlights are high-performance computers, software solutions, Level 2+ and Level 4/5 systems for automated driving, the EVplus plug-in hybrid and the latest generation of electric axle drive systems for electric mobility. The company will also highlight the cubiX chassis systems software for vehicle motion control as well as pre-crash safety systems.

Kromě světové premiéry nové generace ProAI ukáže společnost ZF také své odborné znalosti jako systémový dodavatel pro softwarově definované vozidlo, a to ve všech svých strategických technologických oblastech. Mezi nejvýznamnější patří vysoce výkonné počítače, softwarová řešení, systémy Level 2+ a Level 4/5 pro autonomní jízdu, plug-in hybrid EVplus a nejnovější generaci systémů pro elektrický pohon náprav pro elektromobilitu. Společnost rovněž představí software podvozkových systémů cubiX pro řízení pohybu vozidla a před nárazové bezpečnostní systémy.

Přední asistenční systémy užitkových vozidel

Jako lídr v oblasti technologií pro užitková vozidla předvede společnost ZF svou širokou škálu inteligentních a automatizovaných řešení řízení. Patří sem pokročilý systém nouzového brzdění (AEBS – Advanced Emergency Braking System), který plně vyhovuje nejnovějším bezpečnostním předpisům v Číně a letos bude mít premiéru na čínských silnicích; systém prediktivního ekonomického tempomatu (PECC – Predictive Economical Cruise Control system) vyvinutého speciálně pro řešení rostoucí poptávky po efektivní spotřebě paliva a snížení emisí CO2; a technologie otevřené platformy autonomního řízení (ADOPT – Autonomous Driving Open Platform Technology), která zjednodušuje a zrychluje vývoj autonomního řízení poskytováním „Intelligent Control Interface“ s virtuálním řidičem a propojuje systémy řízení pohybu vozidla pro zajištění bezpečnosti vozidla.

ZF působí v Číně již 40 let

Společnost ZF je na čínském automobilovém trhu zastoupena od roku 1981. V roce 2020 dosáhla v Číně obratu 6,4 miliardy EUR s přibližně 12 500 zaměstnanci.

KONTAKTNÍ OSOBA

Mirko Gutemann

Automotive Software and Safety Systems

+49 7541 77-960136

mirko.gutemann@zf.com

顾明 (Gu Ming)

Head of Communications, Region Asia Pacific

+86 21 3781 5166

ming.gu@zf.com