2020-01-06

Kód je podvozkem budoucnosti: ZF se stává poskytovatelem softwarových řešení

  • Díky spolupráci se společností Microsoft se ZF mění na poskytovatele softwarových řešení pro mobilitu
  • Pokročilé procesy pro rychlejší vývoj a validaci funkcí propojených vozidel v globálním měřítku
  • „cubiX“ od společnosti ZF: Příklad softwarových funkcí propojeného podvozku

Friedrichshafen. Společnost ZF určuje směr pro rychlejší a vyspělejší vývoj softwaru: Ve spolupráci se společností Microsoft hodlá ZF zvýšit rychlost a kvalitu svých softwarových konstrukčních procesů, metod a řešení na úroveň IT firem, u nichž je rychlost a kvalita předností. Díky přeměně na poskytovatele softwarově orientovaných řešení pro mobilitu bude moci společnost ZF efektivněji škálovat své globální zdroje a také lépe reagovat na rozmanité potřeby zákazníků. Zásluhou spolupráce se společností Microsoft využívá ZF cloudové služby Azure a nástroje pro vývojáře i zkušenosti společnosti Microsoft z oblasti agilního vývoje softwaru. Výhledově bude společnost ZF automobilovému průmyslu poskytovat softwarová řešení.

Zobrazit více
Kód je podvozkem budoucnosti: ZF se stává poskytovatelem softwarových řešení

„Software se stane jedním z nejvýznamnějších faktorů, které budou formovat vývoj automobilových systémů. Bude rovněž představovat jeden z hlavních rozlišujících prvků při realizaci funkcí automatizovaného řízení vyšší úrovně. Chceme tento trend podpořit. Spolupráce se společností Microsoft nám umožní výrazně zrychlit integraci a dodání softwaru. To ocení naši zákazníci, pro které je důležitá agilní spolupráce a kteří vyžadují krátké dodací lhůty u softwarových aktualizací. Software navíc bude třeba vyvíjet v době, kdy hardware pro něj ještě nebude k dispozici,“ vysvětlil Dr. Dirk Walliser, který je odpovědný za firemní výzkum a vývoj ve společnosti ZF. Společnost ZF následně zkombinuje své obrovské know-how vývojáře systémů pro automobilový průmysl s dodatečnými výhodami výrazně rychlejšího vývoje softwaru.

„Digitální funkce budou pro automobilové společnosti klíčové z hlediska růstu a diferenciace od ostatních konkurentů. DevOps (úzká spolupráce vývoje a provozu) umožní vývojovým a provozním týmům optimalizovat mezioborovou spolupráci s ohledem na automatizaci, testování, monitoring a nepřetržité dodávky s využitím agilních metod. Microsoft zajišťuje DevOps funkce a sdílí své zkušenosti se společností ZF, aby jí pomohl stát se softwarově orientovaným poskytovatelem služeb,“ uvedl Sanjay Ravi, generální ředitel divize Automotive Industry ve společnosti Microsoft.

cubiX: Podvozek budoucnosti z kódu

Na veletrhu CES 2020 bude společnost ZF předvádět svou vizi softwarového vývoje v podobě projektu „cubiX“: Jedná se o softwarovou komponentu, která shromažďuje informace ze snímačů z celého vozidla a připravuje je na optimalizovanou kontrolu aktivních systémů v podvozku, řízení, brzdovém systému a pohonném ústrojí. Řešení cubiX není závislé na dodavateli a bude podporovat komponenty od společnosti ZF i třetích stran. „cubiX díky softwaru vytváří síťové funkce podvozku: Vzhledem k tomu, že propojuje různé systémy vozu, jako je například elektrický posilovač řízení, aktivní řízení zadní nápravy, systém aktivního tlumení sMOTION, ovládání hnacího ústrojí a integrované ovládání brzd, dokáže cubiX optimalizovat chování celého vozidla z jednoho centrálního zdroje. Nabízí zcela novou úroveň řízení vozidla, a proto také umožňuje zvýšení bezpečnosti – například za nepříznivého stavu vozovky nebo v mimořádných situacích,“ prohlásil Dr. Dirk Walliser. Společnost ZF hodlá spustit projekty s prvními zákazníky v roce 2020 a řešení cubiX bude nabízet od roku 2023, buď jako součást celkového systému, nebo jako samostatnou softwarovou komponentu.

Společnost ZF na veletrhu CES 2020

Kromě toho bude společnost ZF na veletrhu CES předvádět také komplexní systémy pro automatizované a autonomní řízení. Ty sestávají ze snímačů, zdroje výpočetního výkonu, softwaru a aktuátorů.

Jedná o systémy úrovně 2+, které v případě osobních automobilů dláždí cestu vstříc bezpečnějším a pohodlnějším prostředkům individuální přepravy. Nová řešení mobility jako robo-taxi jsou navrhována tak, aby mohla bezpečně pracovat se systémy ZF úrovně 4/5. Nebude chybět ani ukázka inovativních integrovaných bezpečnostních systémů společnosti ZF, jako je Safe Human Interaction Cockpit. Na stánku budou k vidění rovněž inovativní software využívající umělou inteligenci, který nabízí nové funkce, nebo řešení pro mobilitu určená pro další vývoj.

KONTAKTNÍ OSOBA

Marta Surowiec

Head of Communications - Eastern Europe

+48 501120429

marta.surowiec@zf.com

Šárka Bouřová

Regional Communications Management

+420 777 140 047

sarka.bourova@zf.com