2019-08-02

ZF zveřejňuje pololetní finanční výsledky; reaguje na nepříznivé tržní prostředí

  • ZF dosáhla v první polovině roku 2019 obratu přibližně 18,4 miliard EUR
  • Upravený provozní zisk (EBIT) činí přibližně 650 milionů EUR
  • Byla přijata opatření ke zlepšení výsledků
  • Investice se zaměřují na strategické technologické oblasti autonomního řízení a elektromobility

Friedrichshafen, Německo. Za prvních šest měsíců letošního roku dosáhla společnost ZF Friedrichshafen AG obratu přibližně 18,4 miliardy EUR. Upravený provozní zisk (EBIT) činil přibližně 650 milionů EUR. Na základě dosavadních obchodních výsledků a složitého ekonomického prostředí upravila společnost své odhady prodejů a zisků na rok 2019. ZF nyní očekává tržby mezi 36 miliardami EUR a 37 miliardami EUR a upravenou marži EBIT mezi čtyřmi a pěti procenty za rok.

Zobrazit více
ZF zveřejňuje pololetní finanční výsledky; reaguje na nepříznivé tržní prostředí

„Významné objednávky, které jsme nedávno obdrželi na naši hybridní automatickou převodovku osobních automobilů a na náš elektrický pohon pro luxusní vozidla ve velkosériové výrobě, kde již byly zahájeny dodávky, ukazují, že naše strategie a otevřený technologický přístup jsou správné. Zákazníci dlouhodobě důvěřují našim výrobkům a technologiím,“ uvedl ředitel společnosti ZF Wolf-Henning Scheider. „Nemůžeme se však vyhnout náročné ekonomické situaci, které v současné době čelíme na celosvětové úrovni, kdy vinou poklesu na automobilových trzích výrazně zaostáváme v naplňování našich cílů.“

Zatímco trh s těžkými užitkovými vozidly a průmyslový obchod prozatím zůstaly stabilní, růst tržeb ZF v první polovině roku 2019 zpomalil v důsledku výrazně nižších prodejů osobních automobilů prakticky na všech hlavních světových trzích, zejména pak v Číně. V celkovém prodeji automobilů předtím společnost očekávala mírně pozitivní výsledek. Vedle hospodářského útlumu mají negativní dopad také faktory hospodářské politiky, jako je nejistota ohledně nadcházejícího Brexitu i problémy kolem cel a obchodu. Se započítáním efektů měny a fúzí a akvizic (M&A) se obrat organicky snížil cca o 1,7 procenta na přibližně 18,4 miliard EUR.

Upravený EBIT společnosti ZF ve výši 646 milionů EUR zůstal v první polovině roku 2019 pod předpokládaným rozpětím. Hlavním důvodem poklesu byl výše uvedený pokles objemu v segmentu osobních automobilů, další zvýšení výdajů na výzkum a vývoj a zřízení nových poboček zejména pro elektrické pohony a s tím spojené náklady na rozjezd. „Nejsme spokojeni s tímto číslem a kompenzujeme to částečným přizpůsobením našich kapacit. Kromě toho zavádíme další opatření ke zlepšení našich výsledků,“ uvedl finanční ředitel ZF Dr. Konstantin Sauer. „Přesto však bude ZF i nadále investovat do technologií zaměřených na budoucnost, jako je elektromobilita a autonomní řízení.“ Společnost však odloží nebo sníží investice v již zavedených oblastech, kde je patrný ekonomický pokles.

Sauer vidí optimisticky nadcházející financování akvizice výrobce brzd užitkových vozidel Wabco. „Zajistili jsme solidní dlouhodobé financování a potenciální investoři na naše plány reagovali pozitivně,“ zdůraznil Sauer. Za účelem financování akvizice plánuje společnost ZF vydat vázaný úvěr a Eurobond; společnost hodlá tyto produkty uvést na trh koncem léta.

Vzhledem k tomu, že ZF neočekává výrazné zlepšení světové ekonomiky ve druhé polovině roku, upravuje společnost výhled pro rok 2019. ZF nyní pro tento rok očekává tržby skupiny v rozmezí 36 miliard EUR až 37 miliard EUR, upravenou marži EBIT ve výši čtyř až pěti procent a volné cash flow v rozmezí 0,5 až 1 miliardy EUR. Odhad je založen na předpokladu stabilních trhů a směnných kurzů. Na výroční tiskové konferenci, která se konala v dubnu tohoto roku, očekávala společnost ZF tržby skupiny v rozmezí 37 miliard EUR až 38 miliard EUR, upravenou marži EBIT ve výši 5,0 až 5,5 procenta a volné cash flow upravené o akvizice společností a tržby ve výši přibližně 1 miliardy EUR.

KONTAKTNÍ OSOBA

Marta Surowiec

Head of Communications - Eastern Europe

+48 501120429

marta.surowiec@zf.com

Šárka Bouřová

Regional Communications Management

+420 777 140 047

sarka.bourova@zf.com